Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Sz 629/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

IV SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu zasiłku

I SA/Wa 1410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 114/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 116/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 925/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 829/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 830/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

IV SA/Wr 407/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie określenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   21