Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 319/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 442/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi E.L. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1026/12