Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II OZ 1210/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] znak [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

III SA/Wa 3401/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanowił

VII SA/Wa 527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 931/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi A. M.

II OZ 1091/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1093/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1097/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1098/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1099/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1103/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym
1   Następne >   +2   +5   +10   13