Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2410/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu prawa użytkowania wieczystego do gruntu