Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Gl 541/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 339/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi J. B. na nienależyte wykonywanie zadań przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. i przewlekłe załatwianie przez organ sprawy wszczętej na skutek wniesienia przez J. B. odwołania w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 489/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 342/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-25

Wniosek w przedmiocie żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

VIII SA/Wa 560/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących za energię elektryczną, wodę oraz inne wydatki

II SA/Gd 169/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 638/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

IV SA/Wr 668/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 20/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   33