Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 213/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 120/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-10

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 217/07 dotyczącego specjalistycznego zasiłku okresowego

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,20 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 120/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku okresowego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 16/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu pierwszej instancji w sprawie zasiłku celowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 197/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 198/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 68/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SAB/Lu 56/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie przez organu pierwszej instancji wniosku z dnia [..]. o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Lu 596/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   32