Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego wskutek zażaleń K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku i zarządzenie WSA w Białymstoku oku

IV SA/Wr 84/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku celowego

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

II SA/Ke 396/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi M. L. na wysokość raty miesięcznej określonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

I OW 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w C.

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego
1   Następne >   +2   +5   8