Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1990/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi J.O. na działania Prezydenta W. w przedmiocie opuszczenia zajmowanego przez J. O. lokalu

II SA/Ke 645/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 1137/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych

II SA/Gl 939/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 500/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie wyznaczenia terminu rozpatrzenia odwołania

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..

I SA/Wa 1527/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I OZ 782/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

II SA/Rz 645/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

IV SA/Po 15/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za część nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   25