Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego X

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2023/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Powiat Gorzowski prawa własności mienia

I SA/Wa 17/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1332/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r., mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 955/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 474/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważność decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1496/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa prawa własności nieruchomości

I OZ 482/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3019/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 2049/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   23