Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA 897/95 - Wyrok NSA z 1996-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości przejętej na cele reformy rolnej

III ARN 46/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przemysłu i Handlu (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wznowienie postępowania na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 754/95~ zmienia uzasadnienie zaskarżonego wyroku w taki sposób, że w akapicie 3 na stronie 3 słowa: 'Ministra Przemysłu i Handlu' zastępuje słowami: 'Ministra Rolnictwa i Gos...