Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 925/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1776/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Skargi kasacyjne Kopalni [...] SA w K. i Ministra Budownictwa zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr BO4b/787-0-273/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracy...

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   < Poprzednie   3