Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 969/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi A. J. przeciwko Wójtowi Gminy w przedmiocie bezczynności organu w sprawie nakazu niezmieniania stanu wody na gruncie