Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 130/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 131/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego