Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 79/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Wniosek Wojewody Ś. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ś. a Wójtem Gminy S. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zasypania naturalnego zagłębienia terenu w wyniku czego nastąpiła zmiana kierunku spływu wód opadowych