Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1532/16 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 3017/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego