Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3116/18 - Wyrok NSA z 2020-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zastosowania upomnienia wobec rzeczoznawcy majątkowego