Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 400/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi R. K. i P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 3/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SAB/Wa 261/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

Sprawa ze skargi K. P., L. P. i W. P. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii postępowania w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji