Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SAB/Wa 69/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi I.W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 118/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi P. N., J. N., J. K. i M. J. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 23/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 456/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi H. G. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

I SAB/Wa 26/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi J. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 388/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 435/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I. E. na przewlekłość Prezydenta W. w rozpoznaniu wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość 1. zobowiązuje Prezydenta W. do rozpoznania wniosku J. R. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. w rejonie ulic [...], [...] i [...], oznaczonej nr [...], wydzielonej z nieruchomości hipotecznej pod nazwą '[...]' [...] - w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, że przewlekłość Prezyd...

I SAB/Wa 544/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi M.D., K. D. i K. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania.

I SAB/Wa 260/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi E.S. na przewlekłość Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość warszawską
1   Następne >   +2   +5   7