Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. H. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

VIII SAB/Wa 38/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi K. Ł. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania nagrody za dokonanie odkrycia zabytku

VII SAB/Wa 6/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II. wymierza [...] Konserwatorowi Zabytków grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych.