Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VI SAB/Wa 75/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi J. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozstrzygnięcia o nałożeniu kary pieniężnej

II GSK 940/15 - Wyrok NSA z 2016-11-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie wydania dodatkowych wypisów licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego