Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Rz 21/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

Wniosek Wojewody [....] o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej - reprezentowanej przez Burmistrza na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) za nieprzekazanie skargi na uchwałę -