Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 14/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Wniosek S. M. o wymierzenie Prokuratorowi Okręgowemu w P. grzywny w trybie art. 55 § 1 ppsa za nieprzekazanie skargi na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej

II SO/Łd 13/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-21

Wniosek B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Radzie Gminy O. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 13/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-10

Wniosek Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Łd 5/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SO/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie posiłku

II SO/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek B. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 19/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-04

Wniosek D. W. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi na przewlekłość postępowania

II SO/Łd 7/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   19