Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SO/Gd 1/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-26

Wniosek Ł. Sz. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Regionalnego Centrum z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

II SO/Bd 1/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-06

Wniosek Stowarzyszenie o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny

II SO/Bd 24/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-30

Wniosek Stowarzyszenia [...] o wymierzenie Rektorowi Wyższej Szkoły [...] grzywny

II SO/Bd 30/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-04

Wniosek S. B. o wymierzenie spółka T. grzywny

II SO/Bd 7/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-22

Wniosek K. Ś. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły grzywny

II SO/Bk 13/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-16

Wniosek D. R. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w B. za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt w sprawie II SAB/Bk 70/19

II SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-25

Wniosek Stowarzyszenia [...] w S. o wymierzenie grzywny A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

II SO/Bd 2/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-13

Wniosek K. J. o wymierzenie Dyrektorowi Archiwum Państwowego grzywny

II SO/Bd 12/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-08-14

Wniosek T. W. o wymierzenie Radzie Miasta grzywny

IV SO/Wr 32/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-25

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Kierownikowi A w P. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   2