Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 65/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 151/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia należnej do zwrotu kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 251/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji o odmowie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 790/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Łd 518/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO w P. z dnia [...] znak: [...] o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. A, B i T...

III SA/Łd 516/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia [...] o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. A, B i T

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3