Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 1/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny z powodu nieprzekazania skargi do sądu

II SO/Łd 30/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-04

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wybudowania, przebudowy i użytkowania budynku mieszkalnego

II SO/Łd 24/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-27

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Łd 41/15

II SO/Łd 30/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wybudowania, przebudowy i użytkowania budynku mieszkalnego

II SO/Łd 8/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-07

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie prawidłowości wykonania ogrodzenia

II SO/Łd 13/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-15

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie legalności wybudowania i użytkowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego

II SO/Łd 1/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-07

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej