Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 99/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi M.M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II OZ 818/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie orzecz...

II SA/Wa 909/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Skarga Z. C. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie uznania za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 782/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi J. M. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1314/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi T. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 371/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1042/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych w przedmiocie zasiłku dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

III SA/Kr 1249/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi M. Z. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 1392/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-29

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

II SA/Wa 916/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznego orzeczenia lekarskiego
1   Następne >   +2   +5   +10   18