Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

II OSK 1031/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości

II OSK 1032/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości

II OSK 1034/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości

III SA/Kr 931/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi A. K.

II OSK 1030/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Ozimek do Rejestru gmin na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości

II OSK 1033/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości

III SA/Wr 589/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-16

Skarga C. J. S. na działanie Wójta Gminy B. polegające na łączeniu funkcji wójta i [...] wniosku skarżącego C. J. S. o zwrot kosztów postępowania

III SA/Wr 317/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-15

Skarga M. K., K. L., R. P., M. C., E. P., J. P., G. F., R. P., na uchwałę Rady Powiatu w O., w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu O. prawa własności 100 % akcji Skarbu Państwa w spółce 'A' S.A.,

III SA/Wr 684/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 uchwały nr [...] Rady Gminy L. P. z dnia [...] r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
1   Następne >   3