Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 1473/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Go 1092/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-17

Sprawa ze skargi D.T. na decyzją Dyrektora izby Celnej . w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do należności celnej towaru; wymiaru należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług

I SA/Rz 748/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-24

skarg J. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwot wynikających z długu celnego

III SA/Gl 866/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług w kwestii sprostowania

I SA/Go 623/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

I SA/Sz 62/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-08

Skarga 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

III SAB/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwrotu należności celnych

V SA/Wa 2203/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu nienależnie uiszczonej części wpisu od skargi;

V SA/Wa 180/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty;

V SA/Wa 631/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej
1   Następne >   +2   +5   +10   13