Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

III SA/Gl 838/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi E. K. na pismo Burmistrza Miasta C. w przedmiocie uprawnienia do lokalu socjalnego

I OZ 1177/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku Z. Z. w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi