Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 63/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 687/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego