Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 838/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi E. K. na pismo Burmistrza Miasta C. w przedmiocie uprawnienia do lokalu socjalnego

II SA/Wa 1519/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Skarga G. S. na akt Burmistrza [...] w przedmiocie zamiany lokalu mieszkalnego stwierdza nieważność zaskarżonego aktu.