Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 699/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-30

Sprawa ze skargi S. S. na akt Burmistrza Miasta W. w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na zamianę lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonego aktu