Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 702/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1503/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 1772/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego