Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

VI SA/Wa 51/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi A. I. na orzeczenie Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich sygn. akt [...] postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 13/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie żądań (wniosków) kierowanych do organu w związku z dwoma rozstrzygnięciami zawartymi w orzeczeniach WSA w Warszawie (IV SO/Wa 100/07 oraz IV SAB/Wa 83/07) postanowił: odrzucić skargę

II SAB/Sz 3/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie wyłączenia pracownika organu

II SA/Go 752/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny z powodu niestawienia się na rozprawie administracyjnej

II SA/Go 799/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-11

Skarga [...] na decyzję Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie refundacji mostu zębowego porcelanowego

I OZ 59/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z pisma W. F. w przedmiocie działalności Urzędu Miasta i Gminy L. w sprawie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego

I OZ 934/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Telekomunikacji i Poczty postanawi...

I OZ 46/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie niewydania odpisu postanowienia

I OZ 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyj...
1   Następne >   2