Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Ol 4/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-03

Wniosek Burmistrza Miasta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą, a Burmistrzem Miasta w sprawie doprowadzenia urządzeń i rowu odprowadzającego wodę do właściwego stanu

II OW 162/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia w drodze decyzji szczegółowego zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych dla rowów na terenie Gminy N.

II SA/Wr 534/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku M. i J. M. oraz A. R. o naruszenie stosunków wodnych postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do NSA.

II OW 111/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zasypania rowu melioracyjnego na R

II OW 115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. B. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OW 53/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II OW 38/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej

II SAB/Go 48/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał walnego zgromadzenia członków Oczyszczalni Ścieków Spółka Wodna w likwidacji z dnia [...]r.

II SO/Rz 1/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

Wniosek Starosty Powiatu [..] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Powiatu [...] a Wójtem Gminy [...] w sprawie naruszenia stosunków wodnych -

II OW 173/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie zakłócenia stosunków wodnych
1   Następne >   +2   +5   7