Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2041/18 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B. na orzeczenie C. K. L. nr [...] w przedmiocie ustalenia stopnia zdolności do służby

I OSK 1945/17 - Wyrok NSA z 2019-06-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

I OSK 4007/18 - Postanowienie NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby

II SA/Wa 2240/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

Sprawa ze skargi P. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1311/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi T. B. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz związku schorzeń ze służbą wojskową i zaliczenia do grupy inwalidztwa

II SA/Wa 1188/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi A.P. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

I OSK 1650/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

I OPP 26/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-19

Skarga W.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 572/18 ze skargi W.L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby

II SA/Wa 914/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

Sprawa ze skargi P. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1329/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   2