Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 499/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...]

II SA/Rz 756/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

Sprawa ze skargi L. P. na czynności Sądu Rejonowego [...] w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

SA/Rz 1257/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie naliczenia opłat za mieszkanie

SAB/Sz 287/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 290/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SA/Rz 1422/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi J. S. - Przedsiębiorstwo A. s.j. z/s w S. na treść zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/ P. - Inspektorat w P. Nr [...] z dnia [...].03.2003 r. -

II SA/Rz 885/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-17

Sprawa ze skargi E. S. na czynność Starosty [...] w przedmiocie ustalenia prawa własności

OSK 577/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Skarga kasacyjna na postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

OSK 324/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. R. na pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr [...] w przedmiocie opinii na temat klasyfikacji statystycznej określonych wyrobów

SAB/Sz 297/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   6