Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SAB/Wa 216/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 148/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania T. C. od decyzji Wojewody [...] nr [...] sprostować z urzędu błąd pisarski w punkcie 2 sentencji postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 111/11 w ten sposób, że zamiast wyrazów 'Wojewody [...]', określających organ administracji, wpisać wyrazy 'Ministra Infrastruktury'.

IV SAB/Wa 50/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 1/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 95/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 106/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 332/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji
1   Następne >   2