Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 188/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. G. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2015/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 344/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 430/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 868/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-01

Sprawa ze skargi D. P. i M. P. na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 482/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia;

VII SA/Wa 517/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 517/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 608/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania zastępczego
1   Następne >   +2   +5   9