Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GZ 262/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej