Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Gl 756/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 925/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

I SA/Łd 929/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

I SA/Lu 181/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

I FSK 48/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawa odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakup etyliny do motocykla.

II FSK 1442/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Sz 395/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych

I SA/Sz 396/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych

I SA/Wr 72/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego z urzędu

I SA/Lu 608/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego
1   Następne >   +2   +5   +10   35