Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1624/14 - Wyrok NSA z 2015-09-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

VIII SA/Wa 931/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej