Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II FSK 2128/08 - Wyrok NSA z 2010-05-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. w W. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1559/05 1)