Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 404/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi Zakładu Mechanicznego M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. na informację Zarządu Województwa [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu w sprawie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu

I SA/Ol 44/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej- działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Kr 1083/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa M. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu