Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

SA/Rz 1588/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie działalności Wójta Gminy [...]

II SA/Rz 194/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Roźwienica w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 ust. 5 załącznika zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 233/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem stwierdza nieważność § 3 ust. 3 i ust. 5, § 10 ust. 3 i § 12 załącznika do uchwały nr XVI/115/2016 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem