Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 716/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 374/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację