Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Rz 280/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Bd 825/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie renty planistycznej

II SA/Gd 544/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Gd 545/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SAB/Po 55/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 362/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Kr 817/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Gd 546/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 837/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o warunkach zabudowy