Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 81/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Łd 713/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-07

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI WYDZIAŁ III W SKŁADZIE NASTĘPUJĄCYM: PRZEWODNICZĄCY: SĘDZIA NSA JANUSZ FURMANEK PO ROZPOZNANIU W DNIU 7 LISTOPADA 2012 R. NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA WYROKU Z 10 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE O SYGN. AKT III SA/ŁD 713/12 W SPRAWIE ZE SKARGI K. Z. NA DECYZJĘ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA [...] R. NR [...] W PRZEDMIOCIE ODMOWY UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE POSTANAWIA: ODMÓWIĆ SPORZĄ...