Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 864/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 566/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 566/09

II SA/Gl 475/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej H. G.P. i skarżącego C. P. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 475/12

II SA/Gl 192/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1521/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez stronę skarżącą od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1521/12

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1012/12

II SA/Gl 473/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-06

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii skargi kasacyjnej K. G. od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 473/16

II SA/Gl 380/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

skarg Z. W., D. W. i E. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii skargi kasacyjnej Z. W. od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 390/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego