Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 19/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo oku

II SAB/Ke 33/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie niewydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatów radnych Rady Gminy w K.

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

VIII SAB/Wa 16/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Po 14/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi W. P. na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Po 19/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie niewypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

VIII SAB/Wa 10/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

IV SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi W. P. na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

IV SAB/Wr 63/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego
1   Następne >   2